ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOLCOWEJ


 
  kontakt     linki      
MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

Nowa strona

www.zsgolcowa.cba.pl

 

"Jesteśmy ośrodkiem kulturotwórczym dla naszego środowiska.
Preferujemy nauczanie czynnościowe hołdując zasadzie: aktywny uczeń - wspomagający nauczyciel. Ciągle rozwijamy profesjonalizm pedagogiczny.
Nasi uczniowie i absolwenci odnoszą sukcesy w dalszym kształceniu.
Są ambitni ,samodzielni otwarci, pewni siebie, uczciwi, wierzą w sukces i własne możliwości potrafią żyć w zgodzie z samym sobą i naturą".

"Nasza szkoła jest miejscem, w którym gromadzą się wszyscy mieszkańcy naszego środowiska i mają możliwość realizowania się niezależnie od wieku i zainteresowań."

NACZELNY CEL WYCHOWANIA

"Wychowanie ucznia potrafiącego świadomie dokonać trafnych wyborów życiowych i radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie, zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych"

 


aktualności | historia miejscowości historia szkoły | charakterystyka szkoły | uczniowie i klasy | samorząd uczniowski | rada rodziców | grono pedagogicznesportwycieczki |  strona główna